Çok Platformlu Uç Nokta Yönetimi

FileWave Çok Platformlu Uç Nokta Yönetimi ile başarılı bir yönetim uygulamasının önündeki engelleri kaldırın. Cihazlarınızın, öğrencilerinizin öğrenmesine ve bölge yöneticilerinizin memnun olmasını desteklemek için gerektiği gibi çalışmasını sağlayın.

Teknolojinin Eğitim İçin Çalışır Hale Getirilmesi:

Teknolojinin modern sınıfa dahil edilmesi, geniş kapsamlı etkileri olan bir paradigma değişimidir. Artık her binada bilgisayar laboratuvarlarını yönetmek yeterli olmamaktadır – çoğu okul, kullanım için cihazlarla dolu arabaları ve hatta her öğrenciye sağlanan birebir cihazları ön plana çıkartıyor. K-12 seviyesinde, BT Yöneticileri, bir cihaz filosunda yapılan her değişikliğin veya güncellemenin hem öğrencinin öğrenmesinde hem de öğretmen verimliliğinde işe yaramasını sağlarlar.

FileWave Çok Platformlu Uç Nokta Yönetimi; Eğitim Teknolojisi yönetimindeki etkinliğinizi sınırlandırabilecek sorunları belirlemenize ve gelecekteki teknolojinin benimsenmesi için daha etkili süreçlerin uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Teknolojinin Eğitim İçin Çalışır Hale Getirilmesi:

Birçok kuruluşun karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, giderek karmaşıklaşan bir cihaz ortamını yönetme ihtiyacıdır. Kuruluşlar büyüyor, uç nokta karmaşası artıyor ve kullanıcı başına uç nokta sayısı bile artıyor. Bu, platformların her birini yönetmek için gerekli bireysel araçlarla BT için bir sorun haline geldi. Bu, işgücü çevikliğine uygun olmayan araçlara ve platformlara dayalı gittikçe daha yalıtılmış ve uyumsuz işgücüne yol açmakta olup, işletme genelinde uç nokta yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

FileWave Çok Platformlu Uç Nokta Yönetimi; cihaz karmaşasıyla ilişkili sorunları çözecek ve cihaz yönetiminin hayat boyu yaşam döngüsündeki daha birleşik bir araç setinden faydalanarak görünürlüğünüz artacak, riskleriniz azalacak ve kurumsal verimliliğiniz artacaktır.

Öğrenci Liderliğindeki Bir Teknoloji Ekibinin Uygulanması:

K-12 BT Yöneticilerinden sürekli daha azıyla daha fazlasını yapmaları istenir. Giderek artan çeşitli uç nokta ortamları, karmaşık araçlarla birleştiğinde, özel bir okulun BT ekibi geride bırakabilir.

FileWave Çok Platformlu Uç Nokta Yönetimi; yenilikçi STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) programının bölgenizin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Cihaz Uç Nokta Yönetim Araç Seti:

... ve çok, çok daha fazlası.

Çok Platformlu Uç Nokta Yönetimi Kullanım Klavuzları:

Bilgi Formu

Bilgi Talep Formu

Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.